Tak wyglądały pierwsze, bezpośrednie spotkania Furii i Afery. 

Obejrzyj film w całości, bez zatrzymywania i naszych komentarzy. Sprawdź, czy uda Ci się dostrzec sygnały i sytuacje, które omawiamy.