1. Podstawowe informacje

12 miesięcy

Kurs Behawiorysta Psów jest skierowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje pracy z psami problemowymi oraz ich opiekunami. Podczas szkolenia poruszane są tematy pracy z psami przejawiającymi problemy takie jak zachowania agresywne, zachowania lękowe, problemy separacyjne, nadpobudliwość czy reaktywność.

Kurs realizowany jest przez 12 miesięcy. W tym czasie uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach, zaliczyć prace domowe oraz towarzyszyć tutorom podczas prawdziwych konsultacji i treningów behawioralnych (shadowing). W trakcie trwania szkolenia planujemy przeprowadzić zorganizowane zajęcia, które zajmą 5 weekendów, pozostała forma zajęć może być realizowana zdalnie, natomiast obserwowanie konsultacji indywidualnych będzie odbywało się w godzinach trwania naszych konsultacji.

Wystawiamy faktury vat. Aby wziąć fakturę na firmę, wystarczy przy składaniu zamówienia wpisać numer NIP i nazwę firmy w odpowiednich polach. Faktura zostanie automatycznie wysłana po zrealizowaniu zamówienia.

Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu środków nie obowiązuje, gdy Klient w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online lub zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określoną w ofercie.


2. Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla absolwentów naszego 1. stopnia szkolenia (kurs TRENER PSÓW), na którym kursanci uczą się praktycznych metod uzyskiwania zachowań, podstaw etologii psów, psychologii zwierząt, technik pracy z klientem, umiejętności organizowania zajęć w szkole dla psów. Aby dowiedzieć się więcej o 1. stopniu naszego szkolenia, kliknij tutaj.

Do kursu mogą przystąpić warunkowo osoby, które są uczestnikami kursu trenerskiego w naszej szkole, ale aby zdobyć dyplom BEHAWIORYSTA PSÓW należy mieć dyplom kursu TRENER PSÓW.


3. Zakres szkolenia:

Kompletny zakres tematyczny ustalimy, gdy potwierdzona zostanie organizacja szkolenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w poniższych zakresach godzinowych poszczególnych tematów.

MODUŁ 1 – TEORETYCZNY (48h)

Ta część szkolenia będzie realizowana podczas szkoleń klasowych. Miejsce szkolenia to Warszawa, zajęcia chcemy realizować w cyklach weekendowych.

1. Wywiad i dokumentacja

W jaki sposób przeprowadzać wywiad podczas pierwszej konsultacji, o jakie kwestie należy zapytać opiekunów, a jakie kwestie można pominąć. Jak tworzyć dalszą dokumentację, aby zachować porządek i ciągłość pracy terapeutycznej.

2. Wpływ diety na zachowanie psa – praktyczne aspekty

W jaki sposób dieta może wpływać na zachowanie psa. Na co trener terapeutyczny powinien zwrócić uwagę obserwując zachowanie psa.

​3. Farmakologia we wspomaganiu terapii

W jaki sposób farmakoterapia może wpływać na pracę behawioralną. Jakie są kompetencje trenera terapeutycznego, jakie lekarza weterynarii.

4. Modele oceny problemu

„Narzędzia” przydatne do oceny problemów, tworzenia planów i struktur pracy (narzędzia naszego autorstwa).

5. Zachowania agresywne

Podstawy teoretyczne zachowań agresywnych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

6. Zburzenia lękowe

Podstawy teoretyczne zachowań lękowych, technik wykorzystywanych w pracy. Podstawy ogólne.

7. Przegląd technik modyfikacji zachowań psów

Teoretyczne podstawy i mechanizmy działań popularnych technik modyfikowania zachowań.

8. Najczęstsze problemy

Najczęstsze problemy i skuteczne rozwiązania – przegląd technik pracy przy najczęstszych problemach z zachowaniem psów.

9. Nastrój i techniki pracy mające na celu podniesienie nastroju psa

10. Trening medyczny

11. Kazusy

Omówienie naszych przypadków wraz z omówieniem oceny problemu, mechanizmów działania zastosowanych technik, rozwiązań skutecznych lub przynoszących porażkę.

MODUŁ 2 – KONSULTACJE (16H)

Podczas zajęć będziemy przeprowadzali konsultacje z klientami mającymi problemy z psami. (16h)

MODUŁ 3 – ONLINE (10H)

1. Q&A (8h)

Podczas szkolenia zorganizujemy 4 konferencje, podczas których będziemy odpowiadali na Wasze pytania w formie on-line. (8h)

2. Etyka pracy trenera (2h)

MODUŁ 4 – OCEAN OSOBOWOŚCI I EMOCJONALNOŚCI PSÓW – PRAKTYCZNY (50H)

Moduł realizowany będzie w schronisku, na placu szkoleniowym lub częściowo online jako analiza filmów uczestników. Zajęcia będą odbywały się w weekendy. Podczas zajęć będziemy pracowali z psami wykazującymi różne rodzaje problemów. Będziemy analizowali problemy i wspólnie ustalali kierunki pracy.

MODUŁ 5 – PRACA SAMODZIELNA (50H)

Między zajęciami kursanci będą samodzielnie pracowali z psami – schronisko oraz samodzielni klienci. Jest to moduł, który będzie podlegał zaliczeniu. Kursanci będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji pisemnych, filmowych, w których wykażą się umiejętnościami analizowania, szukania rozwiązań, komunikacji z klientem itp. Częścią egzaminu będzie obrona pracy zaliczeniowej.

MODUŁ 6 – SHADOWING (10H)

Kursanci oglądają naszą pracę podczas konsultacji z klientami. Po konsultacji omawiamy spostrzeżenia oraz odpowiadamy na pytania.

EGZAMIN

Po skończonym kursie uczestnicy, aby uzyskać dyplom muszą zdać egzamin ustny z zakresu tematów poruszanych podczas szkolenia oraz zakresów praktycznych dotyczących obrony pracy zaliczeniowej MODUŁU PRAKTYCZNEGO.


3. Terminy zjazdów

20 luty 2021r. Start – (1. lekcja online) wykłady będą publikowane w strefie e-learningowej co kilka dni od 20.02 do pierwszego zjazdu praktycznego

8-9 maja 2021r. – 1. zjazd

5-6 czerwca 2021r. – 2. zjazd

4-5 września 2021r. – 3. zjazd

2-3 października 2021r. – 4. zjazd

11-12 grudnia 2021r. (Obrona pracy)


4. Prowadzący kurs

Piotr Wojtków
behawiorysta, trener szkolenia psów, w swojej historii pracował z tysiącami psów z problemami agresji, reaktywności, lękliwości, wykładowca, organizator szkoleń zawodowych dla trenerów i behawiorystów psów

Zosia Zaniewska-Wojtków
behawiorystka oraz trenerka psów, certyfikowana trenerka Fear Free Animal, wykładowczyni i organizatorka szkoleń zawodowych dla trenerów i behawiorystów psów, aktywna zawodniczka Obedience

Behawiorysta Psów

5 500,00

Kurs jest dostępny tylko dla absolwentów i uczestników kursu Trener Psów w naszej szkole.
Szczegóły
Poziom trudności:

specjalistyczny

Certyfikat:

Tak

Czas trwania:

12 miesięcy

Miejsce:

Online, Warszawa Wilanów, ul. Wiedeńska

Start szkolenia:

Styczeń 2021