Regulamin konkursu pod nazwą “Ucz się w wakacje u Wojtków”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Ucz się w wakacje u Wojtków”, zwanego dalej “Konkursem”, jest Wojtków szkolenia Piotr Wojtków, Zofia Zaniewska-Wojtków spółka cywilna, ul. Williama Heerleina Lindlaya 16, Warszawa, Mazowieckie 02-013 zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem„) jest wiążący dla Organizatora i Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników (zwani dalej „Uczestnikami”, a pojedynczo „Uczestnikiem”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, zwane dalej „Uczestnikami” z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 3

Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy codziennie wykonywać zadania ogłaszane na profilu @wojtkow_szkolenia zgodnie z harmonogramem:

 • 21 czerwca, 16:00: Opublikuj zdjęcie swojego psa na story, opisz jego emocje i sposób ich oceny. Oznacz @wojtkow_szkolenia. Do wygrania 3 pakiety szkoleniowe “W komunikacji z psem”.
 • 22 czerwca, 16:00: Opublikuj cytat z książki na story. Oznacz @wojtkow_szkolenia. Do wygrania 3 pakiety książek “W Harmonii z Psem” i “Dekoder Psów” z dedykacjami od autorów.
 • 23 czerwca, 16:00: Napisz na story, dlaczego szkolisz swojego psa. Oznacz @wojtkow_szkolenia. Do wygrania dowolny kurs w Psiedszkolu dostępny na naszej stronie.
 • 24 czerwca, 16:00: Napisz na story Twój największy sukces w pracy z psem. Oznacz @wojtkow_szkolenia. Do wygrania 3 pakiety szkoleniowe “W Zawodzie z Psem”.
 • 25 czerwca, 16:00: Napisz na story, dlaczego chciałbyś ukończyć kurs “Trener Psów” u Wojtków. Oznacz @wojtkow_szkolenia. Do wygrania kurs “Trener Psów” dostępny na naszej stronie.

Każdego dnia wyniki poprzedniego zadania będą ogłaszane o godzinie 10:00.Zwycięzcy będą wybierani na podstawie kreatywności, oryginalności i zgodności z zadaniem. Każdy uczestnik może wygrać tylko raz w głównym zadaniu oraz może otrzymać nagrodę pocieszenia tylko raz.

§ 4

Warunki Nagrody w Konkursie

 1. Nagrody główne i pocieszenia:
 • 22 czerwca, 10:00: 3 pakiety szkoleniowe “Komunikaca z psów”. Rabat 50% na szkolenia związane z psia komunikacją.
 • 23 czerwca, 10:00: 3 pakiety książek “W Harmonii z Psem” i “Dekoder Psów”. Rabat 50% na książki i ebooki.
 • 24 czerwca, 10:00: Dowolny kurs w Psiedszkolu. Rabat 20% na kursy w Psiedszkolu.
 • 25 czerwca, 10:00: 3 pakiety szkoleniowe “W Zawodzie z Psem”. Rabat 60% na pakiet “W Zawodzie z Psem” i webinary “Kulisy Pracy Behawiorysty”.
 • 26 czerwca, 10:00: Kurs “Trener Psów”. Rabat 25% na kursy Trener Psów.
 1. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani przekazywane osobom trzecim.

2. Kody promocyjne będą ważne od momentu ogłoszenia wyników danego zadania do końca następnego dnia. Na przykład, kody promocyjne ogłoszone 22 czerwca o 10:00 będą ważne do 23 czerwca do godziny 23:59.

§ 5

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym poinformuje uczestników na profilu @wojtkow_szkolenia. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy zgłaszać Organizatorowi poprzez wiadomość prywatną na Instagramie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem serwisu Instagram. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.