Regulamin Konkursu na Instagramie @wojtkow_szkolenia

1. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest @wojtkow_szkolenia (dalej “Organizator”).

2. Cel Konkursu

Celem konkursu jest podzielenie się zabawnymi nawykami swoich psów, które sprawiają, że każdy dzień z nimi jest przygodą.

3. Zasady Uczestnictwa

 1. Konkurs trwa od 16 maja 2024 roku do 26 maja 2024 roku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:
  • Odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: “Jakie zabawne nawyki ma Twój pies, które sprawiają, że każdy dzień z nim jest przygodą?”
  • Udostępnić i polubić post konkursowy.
  • Zaobserwować profil @wojtkow_szkolenia.

4. Nagrody

 1. Do wygrania są dwa zestawy nagród:
  • Zestaw 1: linka 16mm 5m pomarańczowa, saszetka hype, szarpak seledyn z dużą piłką (bez amortyzatora).
  • Zestaw 2: linka 16mm 5m pomarańczowa, saszetka hype, szarpak seledyn z małą piłką (bez amortyzatora).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne przedmioty.

5. Wyłonienie Zwycięzców

 1. Zwycięzcy zostaną wybrani przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora na podstawie oryginalności i humoru odpowiedzi.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu @wojtkow_szkolenia w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.

6. Warunki Odbioru Nagród

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.
 2. Zwycięzcy muszą potwierdzić odbiór nagrody i podać adres do wysyłki w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej.
 3. W przypadku braku odpowiedzi w określonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego zwycięzcy.

7. Postanowienia Końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Meta ani z nią związany.
 4. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg konkursu.

8. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest @wojtkow_szkolenia.
 3. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.