Zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez PSIEDSZKOLE

Nie da się wypisać reguł tak, aby brzmiały miło, ale uwierzcie mi, piszemy je w miłym tonie 

I. Zasady dotyczące zdrowia psa

 1. Pies uczestniczący w zajęciach powinien być zdrowy. Wszelkie objawy choroby powinny być skonsultowane z lekarzem weterynarii, następnie skonsultowane z trenerem w celu ustalenia dopuszczenia do uczestnictwa.
 2. Pies powinien posiadać komplet szczepień oraz aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Opiekun powinien posiadać przy sobie zaświadczenie o aktualnym szczepieniu i może zostać poproszony przez trenera o okazanie go w trakcie szkolenia.
  *Wyjątkiem są szczeniaki, które nie musza posiadać kompletu szczepień.
 3. Pies uczestniczący w zajęciach powinien być odrobaczony oraz zabezpieczony preparatem przeciwko pasożytom zewnętrznym jak pchły oraz kleszcze.
 4. Suki będące w trakcie cieczki nie mogą być obecne na sali treningowej. Informacja o tym, że suka ma cieczkę powinna być zgłoszona przynajmniej 24 godziny przed zajęciami do trenera prowadzącego, w celu ustalenia formy uczestnictwa w zajęciach lub ich odrobienia. Brak takiej informacji lub przekazanie jej poniżej 24 godzin od rozpoczęcia zajęć może skutkować brakiem możliwości ich odrobienia.
 5. Psy będące bezpośrednio po zabiegach chirurgicznych nie mają możliwości brania udziału w zajęciach.
 6. Jeżeli pies posiada alergie pokarmowe, fakt ten powinien zostać zgłoszony trenerowi najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

II. Zasady dotyczące postępowania z psami.

 1. Psy powinny być zapięte na smyczy zarówno w trakcie zajęć jak i przerw, chyba że trener prowadzący ustali inaczej. Zakazane jest spotykanie ze sobą psów bez pozwolenia i nadzoru trenera, opiekun odpowiedzialny jest za zachowanie bezpiecznego dystansu między psami.
  Trener nie odpowiada za spotkania, które opiekun psa przeprowadza przed lub po zajęciach.
 2. Zabronione jest używanie narzędzi awersyjnych tj. kolczatki, łańcuszki zaciskowe czy obroże elektryczne. Psy posiadające takie akcesoria nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
 3. Niedopuszczalne jest zachowanie awersyjne wobec psa takie jak krzyczenie, bicie czy szarpanie psa, takie działanie skutkuje wykluczeniem z zajęć, bez zwrotu kosztów.

III. Zasady dotyczące pracy w trakcie zajęć szkoleniowych.

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad, które ustala trener prowadzący.
 2. Podczas szkolenia mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które mieszkają z psem. Powinna być wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za przekazywanie istotnych informacji nt. szkolenia pozostałym członkom rodziny.
 3. Istnieje możliwość odrobienia maksymalnie jednych zajęć, pod warunkiem, że nieobecność ta została zgłoszona trenerowi przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć i trener posiada możliwość dołączenia psa do innej, trwającej już grupy.
 4. Jeżeli kursant chce filmować lub nagrywać dźwięk podczas zajęć, zobowiązany jest do uzyskania zgody od prowadzącego zajęcia.
 5. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie zarówno przed obiektami szkoleniowymi jak i wewnątrz nich.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do trzymania smakołyków w miejscu, do którego psy nie mają samodzielnego dostępu. W szczególności tyczy to się woreczków foliowych z przysmakami, które nie mogą być w miejscach łatwo dostępnych dla psów. Powinny być schowane w zamkniętej torbie lub plecaku, aby żaden pies uczestniczący w zajęciach nie miał możliwości samodzielnego zjedzenia przysmaków razem z torebką.
 7. Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie grupowym nie jest gwarantem rozwiązania wszystkich problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp.
 8. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu środków nie obowiązuje, gdy Klient w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online lub zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określonej w ofercie.
 9. Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.
 10. Klient ma prawo zmienić wybrany termin kursu na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego, po tym czasie zmiana nie jest możliwa.
 11. Kurs odbędzie się tylko w momencie uzbierania 2 psów w grupie. W przypadku nie uzbierania się grupy, proponujemy przeniesienie na inny termin lub zwrot środków.