Zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez WOJTKÓW SZKOLENIA

I. Zdrowie psa (dotyczy uczestników biorących udział w zajęciach ze własnymi psami).
 
 1. Pies uczestniczący w zajęciach musi być zdrowy, pozbawiony wszelkich infekcji wirusowych.
 2. Pies powinien posiadać komplet szczepień: przeciwko wściekliźnie oraz tzw. chorobom odzwierzęcym. Fakt ten należy udokumentować wpisem w książeczce zdrowia psa.
 3. Pies powinien być pozbawiony pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.
 4. Suki mające cieczkę nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Możliwości odrobienia zajęć ustalane są indywidualnie.


II. Postępowanie wobec psa (dotyczy uczestników biorących udział w zajęciach ze własnymi psami oraz trenującymi z innymi psami).
 
 1. W trakcie zajęć pies powinien zawsze być przy właścicielu na zapiętej smyczy. Niedopuszczalne jest puszczanie psów luzem na terenie, gdzie prowadzone są zajęcia, chyba, że prowadzący wyrazi na to zgodę lub będzie to elementem zajęć szkoleniowych.
 2. Przed zajęciami należy utrzymywać bezpieczny dystans między psami. Psy nie powinny rozpoczynać zajęć rozemocjonowane wcześniejszymi wzajemnymi relacjami.
 3. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w zajęciach psa, który będzie miał jakąkolwiek obrożę zaciskową, kolczatkę czy obrożę elektryczną.
 4. Pies powinien być wyposażony w zwykłą obrożę ze stałą i blokowaną regulacją dystansową lub szelki. Pożądane jest posiadanie smyczy parcianej zakończonej dwoma karabińczykami.
 5. W trakcie zajęć niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania awersyjne wobec psa, szarpanie smyczą, krzyki, bicie psa i karanie fizyczne w jakikolwiek sposób. Wszelka agresja wobec psa w trybie natychmiastowym bez zwrotu kosztów eliminuje uczestnika z zajęć.

   
III. Zasady pracy w trakcie zajęć szkoleniowych.
 
 1. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązują się do przestrzegania zasad pracy przekazywanych przez prowadzącego spotkanie.
 2. Uczestnicy kursu zobowiązują się do sprzątania odchodów po swoich psach (dotyczy opiekunów psów).
 3. Jeżeli kursant chce filmować lub nagrywać dźwięk podczas zajęć, zobowiązany jest do uzyskania zgody od prowadzącego zajęcia. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie nagrań bez zgody prowadzącego.
 4. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie materiałów otrzymanych podczas szkolenia.
 5. Niedopuszczalne jest rozpowszechnienie informacji nt. innych uczestników tj. komentowanie ich błędów, szydzenie z ich pracy.
 6. Uczestnik jest świadomy tego, że udział w kursie nie jest gwarantem rozwiązania problemów z zachowaniem psa oraz tego, że nie wyeliminuje on problemów behawioralnych takich jak lękliwość, agresja wobec ludzi/ zwierząt, problemy separacyjne, problemy z zachowaniem czystości itp.
 7. Kwota za kurs nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.
 8. Warunkiem uzyskania dyplomu Trenera Psów jest obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie prac domowych, zdanie pozytywnie egzaminu praktycznego i teoretycznego. Zajęcia odbywają się w terminach podanych przed szkoleniem, nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą.
 9. Egzamin kursu trenerskiego można zdawać dowolną ilość razy w wyznaczonych przez nasz terminach, które umieszczamy na stronie. Jednak każdy termin egzaminu poprawkowego jest dodatkowo płatny 180zł (cena z edycji na edycję może ulec zmianie) za każdorazowe podejście i obowiązują aktualne zasady, które mogą być inne niż te, według których zdawał Uczestnik.