Porady, pomysły, wskazówki Z psem na codzień

Dla każdego opiekuna inne zestawienie haseł będzie niezbędne w życiu codziennym. Każdy z nas ma inne potrzeby wobec siebie i swojego psa, dlatego warto dostosowywać repertuar haseł, które są Wam niezbędne do wspólnego funkcjonowania. Jednakże są uniwersalne komendy dla psa, które powinien znać każdy świadomy opiekun.

Pamiętajmy, aby wprowadzić dobrze polecenia do życia codziennego, musimy ich najpierw psa nauczyć. Najlepiej do szkolenia używać wzmocnienia pozytywnego, czyli pies kojarzy hasło z czymś przyjemnym. Można pracować na systemie nagradzania jedzeniem oraz zabawkami. Narzędzia awersyjne mogą szybko zniechęcić psa do pracy i obniżyć jego motywację. Również może pogorszyć się wasza relacja. Ważnym aspektem w trakcie szkolenia jest stopniowe wprowadzanie rozproszeń. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w tym artykule. Przedstawiamy krótki poradnik, który pokaże Wam podstawowe komendy dla psa. Pokażemy jak uczyć psa wykonywania poleceń oraz jak wygląda nauka podstawowych psich umiejętności.

Nauka podstawowych psich umiejętności jest dobrym punktem do wzmocnienia i wypracowania więzi z psem oraz zaufania. Jeśli wiemy, że pies jest w stanie egzekwować hasła od nas, mamy większe poczucie bezpieczeństwa i większą dozę zaufania do zwierzęcia. Dobrze jest na początku zapoznać się z zasadami szkolenia psa, czyli jak nagradzać i motywować czworonoga do pracy. Szkolenie psa sprawia, że mamy większe poczucie sprawczości i możemy pomóc psu w niektórych sytuacjach.

Jak nauczyć psa komendy siad?


Komenda siad jest praktycznie pierwszą umiejętnością, której uczymy nasze psy. Jest to bardzo instynktowne, aby nauczyć psa siadać. Większość osób nie potrzebuje poradników, aby nauczyć psa tego zachowania, jednakże jest kilka mankamentów, o których warto pamiętać. Aby nauczyć psa podstawowych komend warto wprowadzić do treningu sygnał nagrody, czyli słowo, po którym pies będzie otrzymywał nagrodę. Pies będzie dążył w treningu, aby uzyskać nagrodę, dlatego będzie powtarzał zachowanie, które przynosi mu sukces. Warto nauczyć psa hasła zwalniającego, czyli słowa, po którym czworonóg może przestać wykonywać nasze polecenie. Pomaga nam to nauczyć psa skupienia na zadaniu, np. pies słysząc siad będzie trzymał się pozycji do usłyszenia drugiego hasła, które będzie go zwalniało (oczywiście pies nauczony komend). Jest to przydatne, kiedy musimy na przykład posprzątać po naszym pupilu. Pies wykonuje hasło, a my może na spokojnie zająć się daną czynnością. Nauczony pies wykonuje komendę pomimo różnych rozproszeń: ruch naszego ciała, czas, dystans oraz rozproszenia zewnętrzne. Tego trzeba nauczyć psa w treningu.

Jak nauczyć psa komendy siad? – instrukcja

Będziemy nakierowywali psa przysmakiem do nauki komendy siad. Najlepiej przygotować sobie kilka smaczków, których pies nie będzie jadł zbyt długo. Bierzemy nagrodę i nakierowywujemy ją nad nos psa, a potem delikatnie obniżamy do linii oczu (wpychamy psiaka smaczkiem w ziemię). Jak tylko pies dotknie łapami i zadem do ziemi nagradzamy go słownie (sygnał nagrody) oraz wydajemy smaczka. Powtarzamy czynność kilka razy. Jak pies reaguje na twój gest nakierowywania smaczkiem, to dodaj komendę słowną np. siad. Następnie wypowiadaj hasło siad i nakieruj psa pustą ręką, czyli wprowadzamy gest do hasła. Później możesz spróbować ograniczyć gest, czyli nie musisz nakierowywać ręką do siadu a tylko mu pokazać gest dłoni, który będzie podpowiadał, że chodzi o siad.

Osoby bardziej zaawansowane mogą nauczyć psa, że będzie reagował na hasło słowne i gest niezależnie od siebie. Jeśli Twój pies już potrafi siedzieć na hasło, wprowadzamy zwolnienie z pozycji. Prosimy psa o polecenie (siad), jak je wykona możemy go nagrodzić i na początku po ok. 3 sekundach zwalniamy psa, czyli hasło np. “okey” i wyrzucamy smaczka w bok lub ruszamy za zad psa (ważne, żeby zawsze padało hasło zwalniające a dopiero póżniej był ruch). I z czasem wydłużamy czas, w którym pies potrafi wysiedzieć. Jeśli pies zerwie siad, bo za długo w nim wyczekiwał, to robimy łatwiejszą powtórkę. Chcemy, aby pies zawsze odnosił sukces. Jest to praca nad kryterium czasu. W następnych etapach szkolenia psa warto dodać różne rozproszenia typu ruch naszego ciała lub rozproszenia ze środowiska, aby pies uczył się pracować przy różnych bodźcach. Pamiętajmy poziom trudności dostosowujemy do psa, mierzymy siły na zamiary. Aby nauczyć psa siadać trzeba cierpliwości i wytrwałości szczególnie u ras małych, które często chcą doskakiwać do smaczka. Wyszkolenie psa to proces i trzeba stopniowo pracować, aby osiągnąć pełne zachowania.

Jak nauczyć psa komendy zostań?

Nauka psa komendy zostań jest również kluczową umiejętnością, ponieważ przydaje się w wielu codziennych sytuacjach. Często przydaje się w sytuacji, gdy coś się zbije w domu. Pies może spokojnie poczekać w miejscu, gdy my sprzątamy. Gdy chcemy coś wyrzucić czy posprzątać na spacerze po psie. Na przykład chcemy sprawdzić, czy jest bezpiecznie na klatce schodowej lub w innym miejscu to możemy zostawić psa w pozycji i zbadać teren. Komenda zostań jest również przydatna, gdy chcemy coś wyjąć np. z auta, a nie chcemy, żeby pies tam wchodził. Nauczone hasło daje nam możliwość zostawienia psa w jakimś miejscu i posiadania “wolnych rąk”. Bardzo dobrze się sprawdza, gdy chcemy z czworonogiem wybrać się do kawiarni lub restauracji. Pies spokojnie może odpoczywać a my korzystać z usług. Co jest potrzebne do nauki komendy „zostań”? Często wprowadzenie kocyka lub jakiegoś posłania jako miejsce do nauki komendy “zostań” pomaga psu szybciej załapać czekanie w danym miejscu, ale nie jest to wymagane. Najprościej nauczyć psa zostawania poprzez odchodzenie i zwiększanie dystansu, gdy ten oczekuje w jakiejś pozycji.

Na początku posadź psa wykorzystując komendę “siad” i dodaj komendę “zostań” (choć mówienie tego hasła nie jest wymagane, pies będzie wyczekiwał do zwolnienia). Odchodzimy na taki dystans, na jaki pies jest w stanie wytrzymać, na początku mogą być to nawet 2 kroki. Zawsze wracamy do psa i go nagradzamy a następnie zwalniamy z pozycji. Poprzez trening stopniowo wydłużamy liczbę kroków, na jaką jesteśmy w stanie odejść od psa. Pamiętajmy, że jeśli pies zrywa pozycję i idzie w naszym kierunku, to znaczy, że zadanie go przerosło. Warto zrobić łatwiejszą powtórkę i wzmocnić sukces psa. Aby mieć duże sukcesy w tym ćwiczeniu warto nauczyć psa stopniowego wprowadzania dystansu oraz przepracować dużą liczbę powtórek. Jak przy każdej nauce danego polecenia zaczynamy w miejscu, gdzie jest mało rozproszeń i z czasem je wprowadzamy. Na przykład chodząc do miejsc, gdzie pies ma dłużej wyczekiwać warto nauczyć psa zostawania na kocyku, czyli zaznaczamy mu targetem zostawanie w miejscu. Pracuje się tak samo, ale pies jest zostawiany na miejscu i stopniowo wprowadzamy dystans i rozproszenia. Ostatni etap nauki psa komendy „zostań” to generalizacja zachowania psa, czyli wprowadzanie umiejętności w różnych warunkach.

Jak nauczyć psa komendy leżeć?

Leżenie wprowadzamy dopiero po nauce podstawowej komendy siad. Komenda leżeć jest również łatwa do nauczenia, jeśli zna się kilka szczegółów. Najłatwiej psa nauczyć leżenia z siadu, czyli najpierw prosimy psa o siad i następnie wyciągamy smaczkiem za nos ku dołowi. Chcemy, żeby pies najpierw się obniżył a potem wyciągnął się do leżenia. Kiedy będzie warował cieszymy się i wydajemy smaczki na ziemię między łapami, aby wzmocnić, że chodzi nam o tę pozycję. Na dalszych etapach szkolenia wprowadzamy hasło i podkładamy pod zachowanie komendę słowną. Z czasem jak przy siadzie wprowadzamy ograniczony gest. W tym wypadku trzeba bardzo stopniowo go wprowadzać, ponieważ wiele psów potrafi się frustrować, że musi być daleko od nagrody. Tutaj również pamiętamy o haśle zwalniającym psa z pozycji. Naukę leżenia zacznij też w miejscu, gdzie pies się czuje bezpiecznie. Wiele psów nie chce się kłaść z tego powodu, że obawiają się jakiegoś niebezpieczeństwa lub podłoże jest dla nich bardzo niekomfortowe np. mokra trawa. Jeśli masz psa, który jest delikatny, zadbaj najpierw o jego komfort a potem o naukę ćwiczenia. Gdy pies reaguje na hasło i ograniczony gest dobrze jest wprowadzić rozproszenia wewnętrzne (ruch naszego ciała) i zewnętrzne (środowisko). Tak samo, jak przy innych poleceniach uczymy psa leżeć w różnych miejscach i sytuacjach. Dostosuj poziom trudności nauki komendy do umiejętności i motywacji psa. Jeśli nie ma sukcesu staramy się wrócić do łatwiejszego etapu szkolenia psa. Jeżeli pies rozumie komendy i je wykonuje to znaczy, że mamy sukces.

Jak nauczyć psa komendy do mnie?

Czy łatwo nauczyć psa komendy do mnie? Jest to jedna z najważniejszych dla psa podstawowych komend. Niestety nie zawsze pies wykonuje daną komendę. Często zależy to od ilości wzmocnień i motywacji na dane ćwiczenie. Bardzo często psy wolą eksplorować niż wracać do opiekuna, dlatego warto wzmacniać motywację psa na człowieka. Możliwość spuszczenia psa ze smyczy jest jego kluczową potrzebą, aby czuł się zrealizowany i zaspokojony. Ale żeby móc to robić w miejscach, gdzie jest to dozwolone, najpierw trzeba opanować przywołanie. Najłatwiej nauczyć psa “do mnie” poprzez podłożenie hasła pod zachowanie. Gdy pies jest przed Tobą pokaż mu smakołyk i odbiegaj do tyłu (bądź na początku skierowany twarzą w stronę psa). Jak pies biegnie w Twoją stronę podłuż hasło “do mnie” a po komendzie nagródź psa. Hasło “do mnie” dla psa ma mieć wydźwięk pozytywny i kojarzyć mu się z nagrodą. Następny etap to nauka reagowania na polecenie. Dajemy psu możliwość eksplorowania na lince i używamy hasła, gdy pies nie jest na niczym bardzo skupiony. Jak tylko pies biegnie do nas wzmacniamy go odchodząc 2-3 kroki i nagradzając smakołykiem. Następnie warto nauczyć odwoływania psa od różnych rozproszeń np. jedzenia, zabawek, innych ludzi, psów. Podstawowe zasady szkolenia w przypadku przywołania to:

Wyszkolenie psa wymaga trochę czasu, cierpliwości i konsekwencji. Zaawansowanych komend warto nauczać stopniowo. Jeśli pies ma problem z przejściem do kolejnego etapu, warto wrócić do poprzedniego i go wzmocnić. Odpowiednia motywacja i sukces są niezbędne, aby zwiększać poziom trudności poleceń. Warto wzmacniać hasło, które oznacza dla psa nagrodę, ponieważ chętniej będzie dążył w treningu do wykonywania danej komendy. Pamiętajmy, aby hasła oznaczały zawsze te same polecenia dla psa, ponieważ trudność nauki komendy wzrośnie. Czyli za każdym razem używaj tej samej komendy, aby pies daną rzecz wykonał. Hasło dla psa powinno mieć jasny przekaz i wydźwięk. Dopasuj komendy do humoru i motywacji psa. Nie zawsze pies będzie miał ochotę na wykonywanie leżenia czy innych rzeczy. Ważnym aspektem jest również nauczyć psa wykonywania poleceń w różnych warunkach. Pamiętaj również o skupianiu uwagi psa, rozproszony czworonóg nie będzie efektywnie pracował i się uczył. Jeśli chcesz możesz używać klikera w szkoleniu, który będzie pomagał lepiej zaznaczać pożądane zachowanie. Kliker dla psa jest bardzo fajnym narzędziem wspomagającym szkolenie, szczególnie gdy zaczynamy uczyć psa nowej umiejętności. Nasza baza wiedzy o szkoleniu psów jest dostępna dla Was, zapraszamy do przeczytania innych wpisów.

Podziel się Facebook